<bgsound src="p084.mid" controls="smallconsole">
平84 耶穌獨自為我禱告

1
耶穌獨自為我禱告在客西馬尼園
祂獨自為我嘗苦杯面上流汗如血
為我為我祂為我釘十架
捨身流血贖我罪債祂傷心是為我為我為我

2
耶穌獨自為我受審在彼拉多庭前
祂獨自戴荊棘冠冕為世人所輕看
為我為我祂為我釘十架
捨身流血贖我罪債祂傷心是為我為我為我

3
耶穌獨自為我受死在各各他山上
聽祂口中高聲呼喊成了成了成了
為我為我祂為我釘十架
捨身流血贖我罪債祂傷心是為我為我為我

4
請問朋友能否推卻耶穌這樣大愛
為何不來親就耶穌祂能救你到底
為我為我祂為我釘十架
捨身流血贖我罪債祂傷心是為我為我為我