<bgsound src="p373.mid" controls="smallconsole">
平373 我愛基督因祂豐富無比

1
我愛基督因祂豐富無比,寶貴非言語可白,
吸不竭用不盡憐憫恩賜,寶貴非精金可比。
寶貴,真寶貴!寶貴非筆墨能盡;
我愛基督因祂豐富無比,寶貴非精金可比。

2
我愛基督因祂豐富無比,誰能夠與祂比較,
燦爛寶石做我生命裝飾,貧窮人穿戴珍寶。
寶貴,真寶貴!寶貴非筆墨能盡;
我愛基督因祂豐富無比,寶貴非精金可比。

3
我愛基督因祂豐富無比,白白的賞賜我們,
除去疑惑使我忠誠篤信,無論何往常喜樂。
寶貴,真寶貴!寶貴非筆墨能盡;
我愛基督因祂豐富無比,寶貴非精金可比。

4
我愛基督因祂豐富無比,誰似祂甘心受苦,
世界一切患難困苦憂慮,依靠祂永得安息。
寶貴,真寶貴!寶貴非筆墨能盡;
我愛基督因祂豐富無比,寶貴非精金可比。