<bgsound src="p414.mid" controls="smallconsole">
平414 又是一年過去

1
又是一.年過.去,一去再.不回.來;
轉眼之.間便.改歲.序,我當儆.醒在.懷。

2
又是一.年過.去,一年人.事完.了;
諸般危.險諸.般憂.慮,心中再.不纏.擾。

3
又是一.年過.去,人生必.定有.死,
命數都.是我.主旨.意,我生或.無多.時。

4
又是一.年過.去,求將我.罪赦.免。
似箭光.陰使.我畏.懼,末日如.在眼.前。

5
又是一.年過.去,更求使.我日.新;
此後惟.有和.主同.居,誠心為.主選.民。