<bgsound src="p416.mid" controls="smallconsole">
平416 你為主耶穌作何事

1
你為主耶穌作何事在你生命途中
曾否為主基督作戰撒下.福音.善種
你在作何事為了主耶穌
你在作何事每日生命中
你在作何事為了主耶穌
你在作何事每日生命中

2
你為主耶穌作何事是否每日奮鬥
有否在萬事上發光照耀.在你.四週
你在作何事為了主耶穌
你在作何事每日生命中
你在作何事為了主耶穌
你在作何事每日生命中

3
你為主耶穌作何事夕陽即將西沉
快去傳揚救恩喜訊坦然.無懼.見神
你在作何事為了主耶穌
你在作何事每日生命中
你在作何事為了主耶穌
你在作何事每日生命中